Axcend Health rozwija nowe odkrycia w biotechnologii i technologiach medycznych poprzez ekosystem wsparcia naukowców i firm we wczesnej fazie rozwoju

Wspieramy nasze spółki portfelowe poprzez

  • Bliską współpracę z naukowcami i wynalazcami, w celu zapewnienia im dostępu do finansowania i strategicznego wsparcia na początkowym etapie rozwoju
  • Zapewnienie dostępu do najnowocześniejszych powierzchni laboratoryjnych
  • Wsparcie w nawiązywaniu współpracy z siecią wiodących uniwersytetów, instytucji badawczych i partnerów biznesowych

Wierzymy, że nasz doświadczony, międzynarodowy zespół oraz sieć ekspertów pozwolą wynalazcom i firmom we wczesnej fazie rozwoju rozwinąć skrzydła.